Våra konsulter inom vindkraft har arbetat under många år i projekt med Sveriges största vindparksexploatörer, drivit forskningsprojekt och föreläst. Vi utför ljudutbredningsberäkningar med beräkningsmodellen Nord2000 samt genomför ljudmätningar; både ljudemissionsmätningar (kontroll av källjud/ljudeffektnivå) enligt IEC 61400-11 samt ljudimmissionsmätningar (mätning av ljud vid bostad) enligt Elforsk 98:24. Vi medverkar även vid domstolsförhandlingar och på samrådsmöten samt kan vara ett stöd vid upphandling av vindkraftverk.

 

Hemsidan är under uppbyggnad. Ring Paul eller Jens så får du veta allt om bullerutredningar för industrier och vindkraftparker.

 

 

Go to top