David Geiger

Stockholm

David är civilingenjör från KTH med inriktning Ljud & Vibrationer. Han har arbetat som akustiker sedan 2006, inom industrin och som konsult i Sverige och utomlands. David har till ungefär lika delar arbetat med samhällsbuller och byggnadsakustik.

Utöver sitt arbete i uppdrag har David rollen som kvalitetsansvarig där han arbetar med vårt verksamhetssystem för ackrediteringen i enlighet med ISO 17025. David har också personalansvaret för Akustikkonsultens medarbetare.

Han sitter på vårt kontor i Stockholm.