Niklas Jakobson

Stockholm

Niklas Jakobsson är civilingenjör från LTU med inriktning ljud och vibrationer. Han har arbetat som akustiker sedan 2010 inom fälten byggnadsakustik, buller från infrastruktur och industribuller.
Niklas deltar även i standardiseringen inom byggnadsakustik, och har bland annat varit med och tagit fram lokalstandarden SS 25268:2023.