Välkommen aras!

Vi välkomnar med stor glädje Aras Wali till företaget!

Aras har examen från ljud & Vibrationer på KTH och gör oss nu sällskap på kontoret i Stockholm. Han kommer i första hand arbeta inom industribuller och vindkraft tillsammans med Paul och Jens och stärker oss ytterligare med sin kunskap, personlighet och entusiasm.

Nyheter