Victor Wetterblad

Stockholm

Victor Wetterblad, Civilingenjör från KTH Sound and vibration, har jobbat som akustikkonsult sedan 2011. Han jobbar främst med industribullerutredningar där han har stor erfarenhet av mätningar och externbullerberäkningar. Victor jobbar även med trafikbullerberäkningar och byggnadsakustiska mätningar.